Goed nieuws

De Wilde Ganzen gaan weer vliegen voor HOKISA. Dit keer sponsoren ze de aanschaf van een nieuw busje. Bij uw donatie kunt u nog eens de helft optellen: HOKISA zamelt 20.000 in en de Wilde Ganzen vullen het bedrag aan met 10.000 tot 30.000 – de prijs van het busje. Uw gulden is nu dus weer een daalder waard.