Doneren

De Stichting Vrienden van HOKISA zamelt geld in om het huis draaiende te houden. De donaties worden ingezet voor de verzorging van de 20 kinderen, medicatie en activiteiten buiten het HOKISA huis en voor de salarissen en opleidingen van de 10 teamleden. Alle child-care workers wonen in Masi en de meesten waren voorheen werkloos.

De HOKISA-oprichters, bestuursleden en fondswervers werken als vrijwilliger en betalen alle onkosten zelf.

Donaties

Wij kunnen veel kinderen helpen met uw donatie op rekeningnummer NL31TRIO0788825887 ten name van Stichting Vrienden van HOKISA in Nederland. Alvast bedankt!

Giften aan HOKISA
mag u aftrekken in de
aangifte inkomstenbelasting

Machtiging

Voor periodieke donaties (maandelijks, per half jaar of jaarlijks) kunt u bij HOKISA Nederland een machtigingskaart aanvragen, of het zelf rechtstreeks met de bank regelen.

Belastingaftrek

De stichting Vrienden van HOKISA in Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Gewone en periodieke giften aan HOKISA mag u, onder voorwaarden, aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Voor de exacte, actuele regels verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst: Belastingdienst; giften aan goede doelen

In 2014 is het doen van een periodieke gift aan een als ANBI aangemerkte instelling vereenvoudigd. Een notariële akte is niet meer vereist. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wilt vastleggen of door het invullen van het betreffende formulier van de Belastingdienst: Belastingdienst; gift in geld