Doneren

De Stichting Vrienden van HOKISA zamelt geld in om het huis draaiende te houden. De donatie’s worden ingezet voor de verzorging van de kinderen, medicatie en activiteiten buiten het HOKISA huis. En daarbij ook nog aan opleidingen voor de bewoners van het HOKISA huis en Masi én het verschaffen van werkgelegenheid.

De oprichters, bestuursleden en fondsenwervers werken allen als vrijwilliger en betalen alle kosten zelf.

Donaties

Wij kunnen veel kinderen helpen met uw donatie op rekeningnummer NL46INGB0009232137 ten name van Stichting Vrienden van HOKISA in Nederland. Alvast bedankt!

Giften aan HOKISA
mag u aftrekken in de
aangifte inkomstenbelasting

Machtiging

Voor periodieke donaties van 5, 10, 15 euro of meer (maandelijks, per half jaar of jaarlijks) kunt u bij Hokisa Nederland een machtigingskaart aanvragen, of het zelf rechtstreeks met de bank regelen.

Belastingaftrek

De stichting Vrienden van HOKISA in Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Gewone en periodieke giften aan HOKISA mag u, onder voorwaarden, aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Voor de exacte, actuele regels verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst: Belastingdienst; giften aan goede doelen

In 2014 is het doen van een periodieke gift aan een als ANBI aangemerkte instelling vereenvoudigd. Een notariële akte is niet meer vereist. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wilt vastleggen of door het invullen van het betreffende formulier van de Belastingdienst: Belastingdienst; gift in geld