Doneren

Rekeningnummer NL31TRIO0788825887

De Stichting Vrienden van HOKISA zamelt geld in om het kinderhuis draaiende te houden.

Alle giften worden ingezet voor het levensonderhoud van de 20 kinderen, hun onderwijs en het salaris van de 10 teamleden.

Met uw donatie sponsort u bijvoorbeeld:

12,50 euro: een cadeautje voor een jarig HOKISA kid
25 euro: één week vervoer van en naar school voor alle kinderen
40 euro: een jaar lang schoolspullen voor één kind, inclusief schooluniform
50 euro: een uitje naar bijvoorbeeld de botanische tuin, het planetarium
of een theater voorstelling, inclusief transport.
100 euro: een hele maand schoolvervoer
300 euro: een week lang maaltijden voor alle kinderen
300 euro: het maandsalaris van een HOKISA-teamlid
1200 euro: het schooltransport van alle kinderen, gedurende een heel jaar
3620 euro: een jaar onderwijs voor een van de kids

De bestuursleden van HOKISA Zuid Afrika en Nederland werken als vrijwilliger en betalen alle onkosten zelf.

Donaties

Wij kunnen veel kinderen helpen met uw donatie op rekeningnummer NL31TRIO0788825887 ten name van Stichting Vrienden van HOKISA in Nederland. Alvast bedankt!

Giften aan HOKISA
mag u aftrekken in de
aangifte inkomstenbelasting

Machtiging

Voor periodieke donaties (maandelijks, per half jaar of jaarlijks) kunt u bij HOKISA Nederland een machtigingskaart aanvragen, of het zelf rechtstreeks met de bank regelen.

Belastingaftrek

De stichting Vrienden van HOKISA in Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Gewone en periodieke giften aan HOKISA mag u, onder voorwaarden, aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Voor de exacte, actuele regels verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst: Belastingdienst; giften aan goede doelen

In 2014 is het doen van een periodieke gift aan een als ANBI aangemerkte instelling vereenvoudigd. Een notariële akte is niet meer vereist. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wilt vastleggen of door het invullen van het betreffende formulier van de Belastingdienst: Belastingdienst; gift in geld