Doneren

Rekeningnummer NL31TRIO0788825887

Met uw gift maakt u een kind blij en helpt u het team

Donaties uit Nederland maken buitenschoolse activiteiten voor de kinderen mogelijk, in- en buitenshuis, en grotere projecten zoals het onderhouden / vervangen van gemeenschappelijke voorzieningen of renovaties aan de gebouwen.

Met uw donatie sponsort u bijvoorbeeld:

5 : een DVD huren voor filmavond met ook buurtkinderen
12,50 €: een cadeautje voor een jarig HOKISA kid
25 €: de aanschaf van hoepels, ballen en knotsen om te oefenen voor het Zip Zap circus
40 €: nieuwe schooluniformen voor 2 kinderen
50 €: jaarlidmaatschap van de bieb voor alle kinderen
100 €: een uitje naar bijvoorbeeld de botanische tuin, het planetarium of een theater voorstelling, inclusief transport.
300 €: aanschaf van een nieuwe computer voor de ‘study’

De vaste kosten van levensonderhoud, ongeveer € 6.000 per maand, zijn gedekt door inkomsten uit Zuid-Afrika en enkele vaste grote donateurs. De overheid draagt bij via kinderbijslag en betaalt het salaris van de maatschappelijk werkster. Vanaf de oprichting heeft HOKISA Zuid-Afrika ernaar gestreefd, eenmaal in het huis opgenomen kinderen tot hun achttiende van onderdak en opleiding te blijven voorzien, ook als ze bijvoorbeeld bij een oom of tante gaan wonen. Daartoe is inmiddels een stevige financiële buffer opgebouwd.

De bestuursleden van HOKISA Zuid-Afrika en Nederland werken als vrijwilliger en betalen alle onkosten zelf.

Donaties

Wij kunnen veel kinderen helpen met uw donatie op rekeningnummer NL31TRIO0788825887 ten name van Stichting Vrienden van HOKISA in Nederland. Alvast bedankt!

Giften aan HOKISA
mag u aftrekken in de
aangifte inkomstenbelasting

Machtiging

Voor periodieke donaties (maandelijks, per half jaar of jaarlijks) kunt u bij HOKISA Nederland een machtigingskaart aanvragen, of het zelf rechtstreeks met de bank regelen.

Belastingaftrek

De stichting Vrienden van HOKISA in Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Gewone en periodieke giften aan HOKISA mag u, onder voorwaarden, aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Voor de exacte, actuele regels verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst: Belastingdienst; giften aan goede doelen

In 2014 is het doen van een periodieke gift aan een als ANBI aangemerkte instelling vereenvoudigd. Een notariële akte is niet meer vereist. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wilt vastleggen of door het invullen van het betreffende formulier van de Belastingdienst: Belastingdienst; gift in geld