Doneer nu!

HOKISA in ‘t kort

Homes for Kids in South-Africa (HOKISA) is een Zuid-Afrikaanse stichting, in 2002 opgericht op initiatief van Karin Chubb en Lutz van Dijk. Er wonen 20 kinderen in twee gebouwen die naast elkaar staan. De kinderen tot 12 jaar hebben een tweepersoons kamer in het House of Joy. Daar zijn ook de gemeenschappelijke ruimtes. De tieners wonen in het House of Success. Ieder huis heeft een eigen teamleider: Eunice voor de kleineren, Mandisa voor de jongeren. Alle child-care workers werken in wisseldienst. Maatschappelijk werkster Sue ondersteunt de 10 teamleden en de kinderen. Iedere zaterdag is er een indaba (gemeenschappelijke vergadering). Dan bespreken alle teamleden en kinderen de dagelijkse gang van zaken. De jongeren zijn om de beurt voorzitter.
Op het terrein staat ook een kantoorgebouwtje met een werkkamer en een spreekkamer.
De speeltuin gaat vaak open voor buurkinderen. In een aparte flat, het HOKISA Peacehouse, wonen medewerkers en jongeren die op hun achttiende HOKISA verlaten en nog geen eigen woning hebben.

Vrijwilligers

Om de ‘gezinssfeer’ zoveel mogelijk te garanderen maakt HOKISA geen gebruik van vrijwilligers bij de dagelijkse zorg. De bestuursleden zetten zich onbetaald en zonder onkostenvergoeding in voor HOKISA.

Het dagelijks leven bij HOKISA

Op een weekdag zijn de baby’s overdag thuis. De peuters gaan naar de peuterspeelzaal en de groteren gaan naar school.

In de middag maken de scholieren in de ‘study’ huiswerk onder begeleiding van een medewerker of vrijwilliger. Veel kinderen hebben een leerachterstand; vooral  zij die pas op latere leeftijd naar HOKISA kwamen en voordien niet of onregelmatig naar school gingen.

De grotere kinderen hebben kleine huishoudelijke taken, zoals (helpen bij) het koken en waar nodig een oogje houden op de kleintjes.

Wekelijks bezoeken alle kinderen de bibliotheek en in het weekend is er altijd wel een uitje: naar het strand, de kinderboerderij en soms de bioscoop. Drie medewerkers hebben inmiddels hun rijbewijs gehaald; zij gebruiken het HOKISA busje voor de uitjes, voor ziekenhuisbezoek en om boodschappen te halen.

Lokale ondersteuning

Vrijwilligers verzorgen ondermeer activiteiten bij HOKISA, zoals een wekelijkse dansles en een yoga-uurtje. Plaatselijke ondernemers dragen op verschillende manieren bij. Enkele grote supermarkten doneren etenswaren, een garage sponsort het jaarlijkse buurtfeest op 1 december.

Medische zorg

Vanaf de oprichting in 2002 begeleidt de arts Peter Jacka als vrijwilliger de medewerkers bij de medische verzorging. De kinderen die HIV positief zijn krijgen dagelijks zware medicijnen. In zijn praktijk op het terrein houdt Peter Jacka ook spreekuur voor bewoners van de township.

Betrokkenheid van familie

Het team moedigt familieleden aan, om het contact met ‘hun’ HOKISA-kind te onderhouden. Als het mogelijk is, nemen ouders, ooms of tantes een kind (weer) op in hun gezin. Ook hebben twee teamleden een HOKISA kind geadopteerd.