Monique de Meyere, een begenadigd schilderes, bezocht eerder
dit jaar Zuid Afrika en kwam via de internationale
huiswerk-vrijwilligerscentrale African Impact in contact met HOKISA. Ze was
onder de indruk. Om geld in te zamelen organiseerde ze in oktober een
verkooptentoonstelling bij haar thuis. Die leverde maar liefst € 1600  op. De
bezoekers kregen ook informatie over HOKISA mee naar huis.