HOKISA in ‘t kort

Homes for Kids in South-Africa (HOKISA) is een Zuid-Afrikaanse stichting, in 2001 opgericht op initiatief van Karin Chubb en Lutz van Dijk. De 20 kinderen leven in kleinere units. In het House of Joy wonen de kinderen tot 12 jaar. Daar zijn ook de gemeenschappelijke ruimtes. De tieners wonen in het House of Success. Ieder gebouw heeft een eigen teamleider: Eunice voor de kleineren, Mandisa voor de jongeren. Alle child-care workers werken in wisseldienst. Maatschappelijk werkster Sue ondersteunt de teamleden en de kinderen. Op zaterdag bespreken de teamleden samen met alle kinderen de dagelijkse gang van zaken in een gemeenschappelijke indaba (vergadering). De oudere kinderen zijn om de beurt voorzitter.

Op het terrein staat ook een kantoorgebouwtje met een werkkamer voor de directeur en de maatschappelijk werkster en een spreekkamer.

De eigen speeltuin wordt ook door de buurtkinderen intensief gebruikt. In een aparte flat, het HOKISA Peacehouse, wonen medewerkers en jongeren die op hun achttiende HOKISA verlaten en nog geen eigen woning hebben.

Vrijwilligers

  • Om de ‘gezinssfeer’ zoveel mogelijk te garanderen, maakt HOKISA geen gebruik van vrijwilligers bij de dagelijkse zorg voor de kinderen.
  • De bestuursleden van de Stichting Vrienden van HOKISA in Nederland zetten zich, net als de bestuursleden in Zuid Afrika, onbetaald en zonder onkostenvergoeding in voor HOKISA.

Een dag bij HOKISA

Op een weekdag zijn de baby’s overdag thuis. De peuters gaan naar de peuterspeelzaal en de groteren gaan naar school.

In de middag maken de scholieren in de ‘study’ huiswerk onder begeleiding van een medewerker of vrijwilliger. Vooral de kinderen die pas op latere leeftijd naar HOKISA kwamen hebben een leerachterstand opgelopen doordat ze daarvoor vaak niet of onregelmatig naar school gingen.

De grotere kinderen hebben kleine huishoudelijke taken, zoals (helpen bij) het koken en waar nodig een oogje houden op de kleintjes.

Wekelijks bezoeken alle kinderen de bibliotheek. In het weekend is er altijd wel een uitje: naar het strand, een dierenparkje of soms de bioscoop. Drie medewerkers hebben inmiddels hun rijbewijs gehaald; zij gebruiken het HOKISA busje behalve voor de uitjes ook voor ziekenhuisbezoek en om de boodschappen te halen.

Lokale ondersteuning

Vrijwilligers verzorgen ondermeer activiteiten in het huis, zoals een wekelijkse dansles en een yoga-uurtje. Plaatselijke ondernemers dragen op verschillende manieren bij. Enkele grote supermarkten doneren etenswaren, een garage sponsort evenementen zoals het jaarlijkse buurtfeest op 1 december.

Medische zorg

Vanaf de oprichting in 2002 begeleidt de arts Peter Jacka als vrijwilliger de medewerkers bij de medische verzorging. De kinderen die HIV positief zijn krijgen dagelijks zware medicijnen. In zijn praktijk op het terrein houdt Peter Jacka ook spreekuur voor bewoners van de township.

Betrokkenheid van familie

Het team moedigt familieleden aan, om het contact met ‘hun’ HOKISA-kind te onderhouden. Als het mogelijk is, nemen ouders, ooms of tantes een kind (weer) op in hun gezin. Ieder jaar is er wel een kind dat weer bij familie gaat wonen. Ook hebben enkele teamleden een HOKISA kind geadopteerd.