Een project dat voortkwam uit de community in Masiphumele is Amakhaya ngoku (Houses now). Enkele medewerkers van Hokisa werken als vrijwilliger mee aan de realisering van een
nieuwbouwproject, waar 352 gezinnen gehuisvest kunnen worden. De bouw start
zodra alle bureaucratisch hobbels zijn genomen, naar verwachting nog in 2008.